Czy piece pelletowe są ekologiczne?

piec pellet

Coraz większej ilości osób zależy na poprawie jakości powietrza oraz zatrzymaniu niebezpiecznych zmian klimatycznych. Zaburzenia klimatu są obserwowane już od kilkudziesięciu lat, jednakże w ostatnim czasie znacznie się intensyfikują. Jest to jeden z powodów, dla których każdy powinien zdecydować się na bardziej ekologiczne źródło ciepła w swoim domu. Drugim, równie ważnym aspektem jest poprawa lokalnej jakości powietrza, co bezpośrednio wpływa na jakość życia człowieka. Na jakie źródło ciepła się jednak zdecydować, aby nie obciążać środowiska, lecz również nie przeznaczać na niego dużej kwoty pieniędzy?

Piece na pellet — wykorzystywane surowce

Kotły pelletowe są pozornie zbudowane jak każdy, klasyczny kocioł przeznaczony na paliwo stałe. Różnicą są standardy pracy takiego urządzenia. Przede wszystkim rodzaj paliwa ma tutaj ogromne znaczenie. Surowiec wykorzystywany do ogrzewania, czyli pellet, to nic innego jak drobiny roślinne, które są często produktem ubocznym przemysłu drzewnego. Aby ułatwić dozowanie i spalanie tego rodzaju materiału, jest on uformowany w granulki o różnej wielkości.

Zazwyczaj do opału w warunkach domowych polecany jest pellet uzyskany z drzew iglastych jak i liściastych. Innymi rodzajami pelletu jest granulat utworzony z roślin energetycznych, takich jak wierzba czy również ze słomy, czy siana. Zużycie takich odpadów pozwala je praktycznie wykorzystać.

Co więcej, należy brać pod uwagę, że dwutlenek węgla wydzielany podczas spalania takiego materiału pochodzi od roślin, które wcześniej go pobrały z atmosfery, co pozwala na osiągnięcie neutralnego bilansu emisji CO2. W przypadku paliw kopalnych dwutlenek węgla pochodzi z obumarłych frakcji organicznych sprzed milionów lat, dlatego wpływają one na dodatni bilans tego gazu w atmosferze. Dodatkowo pellet jako biopaliwo stałe, wykorzystuje roślinne odpady tartaczne czy rolnicze, dlatego nie przyczynia się do zmniejszenia powierzchni upraw przeznaczonych na żywność, co w porównaniu z innymi rodzajami biopaliw jest korzystne ze względu na racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi.

Zanieczyszczenie powietrza i ilość popiołu

W piecach na pellet możliwe jest spalanie, które znacząco minimalizuje tworzenie się smogu, ponieważ w nowoczesnych urządzeniach tego rodzaju, proces ten zachodzi w odpowiednim tempie i intensywności. Co więcej, korzystając z pieców na pellet, jest się w stanie maksymalnie zmniejszyć ilość popiołu. Na 1 tonę pelletu otrzymuje się zazwyczaj kilka kilogramów tego odpadu, co znacznie ułatwia korzystanie z takiego rodzaju kotła.

Dodatkowo sam pellet jest czystym materiałem — nie pyli oraz ma postać zwartych granulek, które umieszczane są w nowoczesnych dozownikach. Granulki są automatycznie i regularnie podawane do paleniska, dzięki czemu proces spalania jest niczym niezaburzony i równomierny. Nie powstają zatem szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, tak jak to ma miejsce w tradycyjnych kotłach na paliwa stałe.

Co ciekawe, najnowsze modele pieców na pellet umożliwiają regulację maksymalnej mocy urządzenia, co pozwala na optymalizację procesu spalania. Daje to w praktyce możliwość dostosowania sprawności kotła do potrzeb cieplnych budynku, które potrafią zmienić się w ciągu kilkunastu lat użytkowania takiego pieca. Chociażby wymiana okien i drzwi na szczelniejsze czy wykonanie ocieplenia budynku sprawiają, że wymagana moc grzewcza kotła znacznie się zmniejszy. W praktyce oznaczałoby to konieczność jego wymiany na taki o mocy odpowiedniej do nowych warunków izolacyjnych budynku, jednakże w przypadku nowych urządzeń o modulowanej mocy taka wymiana nie jest już konieczna. Co więcej, w przypadku niespodziewanych, znacznie niższych temperatur w miesiącach zimowych, pozwalają one na ponowne zwiększenie mocy grzewczej.

Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ zarówno za mała jak i zbyt duża moc grzewcza kotła wpływa na nieefektywne spalanie paliwa, a co za tym idzie, powoduje straty ekonomiczne, ponieważ w obu przypadkach wykorzystuje się zazwyczaj więcej surowca, niż w piecach o optymalnie dobranej mocy.

Wszystkie te aspekty powodują, że piece pelletowe pozwalają wykorzystywać odnawialne surowce naturalne, równocześnie nie powodując nadmiernego zapylenia czy zadymienia najbliższej okolicy. Niezwykle wydajne kotły na pellet są świetną alternatywą dla innych, ekologicznych rozwiązań, które są jednak nieporównywalnie droższe w instalacji. Pojemne podajniki na pellet znacznie ułatwiają obsługę takich kotłów, dlatego nie wymagają one dużego zaangażowania użytkownika. Ze względu na wspomniane cechy kotłów pelletowych, można z czystym sumieniem określić je jako ekologiczne źródła ciepła, nieobciążające środowiska naturalnego.